Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Dowiedz się więcej

Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

1.     Sklep internetowy – określany dalej jako „Sklep”, posiadający nazwę Papirus ART, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie papirus-artsklep.pl.

2.     Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.     Właściciel: właścicielem Sklepu jest Tomasz Kasper, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KASPER TOMASZ PAPIRUS-ART, pod adresem: ul. Małachowskiego 16, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6291499578, REGON: 240358017 telefon: +48 32 2921189, adres e-mail: sklep@papirus-artsklep.pl, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, prowadzonej przez MINISTRA ROZWOJU, przez URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, GRANICZNA 21.

4.     Ceny – ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Sklep internetowy i stacjonarny to dwa różne podmioty, dlatego ceny poszczególnych produktów w obydwu mogą się różnić.

5.     Zamówienie – zamówienie towaru w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy osobą zamawiającą zwaną dalej “Klientem”, a sprzedającym towar, zwanym dalej “Sprzedawcą”.

6.     Towar – wszystkie produkty lub usługi oferowane w Sklepie.

7.     Klient – klientem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym

8.     Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu.

9.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego papirus-artsklep.pl.

10.  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

12.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

 

§2

Indywidualne konto klienta

1.     Indywidualne konto Klienta jest funkcją Sklepu, dającą możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta.

2.     Elementem indywidualnego konta Klienta jest Koszyk. W Koszyku widoczne są wybrane przez Klienta Towary, dzięki tej funkcji Klient może przygotować i modyfikować Zamówienia.

3.     Do założenia indywidualnego konta klienta konieczne jest podanie danych osobowych w postaci adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu. Informacje te zostaną wykorzystane do zrealizowania zamówienia oraz ewentualnego kontaktu Sprzedającego z Klientem.   Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres sklep@papirus-artsklep.pl

4.     Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

§3

Zamówienia

1.     Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

1.     poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2.     emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.     Zamówienia internetowe mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

3.     Sklep internetowy działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 – wysyłka paczek i obsługa zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.

4.     Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5.     Składając zamówienie Klient wskazuje:

1.     swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,

2.     zamawiany towar,

3.     adres, na jaki ma być dostarczony zamówiony towar,

4.     sposób dostawy,

5.     sposób płatności.

6.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.

7.     W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.

8.     Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

9.     Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

10.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

11.  Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.12. 

12. Całkowity czas realizacji zamówienia po dokonaniu płatności, to czas potrzebny do przygotowania zamówienia - maksymalnie 3 dni robocze plus czas dostawy wybraną przez Klienta formą dostawy. 

12.1. W przypadku braku na stanie zamówionego towaru, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. W takiej sytuacji Klient jest informowany o opóźnieniu drogą mailową lub telefoniczną.

12.2. Zamówienia towarów sprowadzanych na życzenie klienta, realizowane są w terminie 1-14 dni roboczych, licząc od momentu przyjęcia zamówienia.

13.   Po zawarciu umowy Sprzedawca wystawia Klientowi paragon lub fakturę VAT (zgodnie z wyborem klienta) i załącza wybrany dokument do Towaru.

14.  Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

 

§4

Płatności

1.     Klient ma do wyboru formy płatności:

1.     Przelew – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym

2.     Dane do przelewu: numer rachunku bankowego ING Bank S.A. 33 1050 1360 1000 0097 2152 0873 - w tytule przelewu należy podać numer zamówienia

3.   Pobranie - kwota pobrania nie może być wyższa niż 200 zł

4.   Za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.imoje.pl lub http://www.twisto.pl

- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl lub Twisto. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

- usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.000.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

- usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP 9512442875, REGON 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł

1.    Ceny przesyłek i warunki dostawy określone są w Dostawa.

§5

Wysyłka towaru

1.     Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (kurierem lub paczkomatem).

2.     Całkowity czas realizacji zamówienia po dokonaniu płatności, to czas potrzebny do przygotowania zamówienia, maksymalnie 3 dni plus czas dostawy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w podpunktach 12.1. i 12.2.. Wszystkie przesyłki pakowane są z należytą uwagą, tak aby towar zamówiony nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

3.     Czas dostawy poszczególnymi formami dostawy: Przesyłka kurierska – 1-3 dni robocze po nadaniu przesyłki.

InPost Przesyłka kurierska – 1-3+ dni robocze po nadaniu przesyłki

Paczkomaty InPost – patrz regulamin firmy: https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy

1.     W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności.

2.     Koszty wysyłki pokrywane są przez klienta. Ceny wysyłki dostępne na stronie dotyczą wysyłki krajowej.

3.    Cena poszczególnych towarów prezentowanych w sklepie nie zawiera kosztów wysyłki. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

§6

Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@papirus-art.pl

1.     Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

2.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.

3.    Reklamację należy kierować na adres: Papirus-Art Tomasz Kasper, ul. Małachowskiego 16, 41-200 Sosnowiec.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia.

2.     Informację w postaci oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient wysyła na adres e-mail: sklep@papirus-artsklep.pl w terminie 14 dni od odbioru towaru.

3.     Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Papirus-Art Tomasz Kasper, ul. Małachowskiego 16, 41-200 Sosnowiec.

4.     Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

1.     Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.

1.     Prawo odstąpienia od umowy, bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami itp.

2.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.     Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

§8

Warunki gwarancji, rozpatrywanie reklamacji

 

1.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Papirus-Art Tomasz Kasper, ul. Małachowskiego 16, 41-200 Sosnowiec

2.     W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go. Reklamację najlepiej złożyć na adres: sklep@papirus-artsklep.pl lub zgłosić telefonicznie +48 32 2921189

3.     Towary sprzedawane w sklepie objęte są gwarancjami dystrybutorów. W sprawie napraw gwarancyjnych należy kontaktować się z gwarantem określonym na karcie gwarancyjnej. Gwarancje na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzedawcę obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

W związku z wadą Klient może żądać:

1.     wymiany rzeczy na wolną od wad,

2.     usunięcia wady

3.     zwrot kosztów zakupu *

·         *) tylko w przypadkach gdy :

·         – naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

·         – sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,

·         – wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby towar dostarczany do Państwa był wolny od wad.

Prosimy aby przed odebraniem paczki od kuriera sprawdzić jej stan, czy nie została zniszczona lub uszkodzona podczas transportu – jeśli stwierdzono, że paczka jest uszkodzona, mają Państwo prawo w obecności kuriera do otwarcia paczki i sprawdzenia czy towar w środku nie uległ zniszczeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru wewnątrz przesyłki należy niezwłocznie sporządzić i podpisać – wspólnie z kurierem, protokół uszkodzenia, który stanowi podstawę reklamacji.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.       Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani drogą mailową, na podany przy rejestracji adres, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.

3.     Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu i nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

§10

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.

 

Product added to compare.